Cách cài đặt thông số 3G của MobiPhone, VinaPhone và Viettel

Sau đây là thông số cài đặt 3G/GPRS của 3 nhà mạng phổ biến ở Việt  Nam:

MobilePhone Vinaphone Viettel
SMS Center (không biết) +8491020005 (không biết)
Dial Number *99# *99# (không biết)
APN m-wap m3-world v-internet
username (bỏ trống) mms (bỏ trống)
password (bỏ trống) mms (bỏ trống)
DNS auto auto (không biết)
PDP auto auto (không biết)
Authentication PAP PAP (không biết)
PDP IP IP (không biết)